บทความแนะนำ

BTG เดินหน้าเข้าตลาดหุ้น ลุยขยายธุรกิจอาหารสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

BTG เดินหน้าเข้าตลาดหุ้น ลุยขยายธุรกิจอาหารสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

     หากพูดถึงหุ้น IPO ใหม่ในวงการอุตสาหกรรมอาหารที่น่าจับตาที่สุดในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลที่ดำเนินกิจการมากว่า 55 ปี ซึ่งเบทาโกรเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุนและสร้างศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

     อาณาจักรเบทาโกรไม่ได้มีเพียงการผลิตและจำหน่ายอาหารเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีธุรกิจหลักทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง ซึ่งครบวงจรตลอด Value Chain ด้วยหลากหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชั้นนำ นอกจากนี้ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจยังมีจุดเด่นและความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

 

     นอกจากกลุ่มธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งแล้ว เบทาโกรยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดในช่องทางที่หลากหลาย และมีการกระจายช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศไทย และขยายสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา ลาว และเมียนมา อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ผู้ให้บริการด้านอาหาร ช่องทางอุตสาหกรรม และช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่เป็นของบริษัทในประเทศไทย ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

     - สาขาเบทาโกร 96 แห่ง

     - ร้านเบทาโกรช็อป 208 แห่ง

     - ร้านเบทาโกรเดลี 31 แห่ง

     - ร้านเนื้อสัตว์อนามัย 739 แห่ง

 

     นอกจากนี้ ยังมีสาขาเบทาโกร 5 สาขาในประเทศกัมพูชา และ ร้านเบทาโกรช็อป 5 แห่งในประเทศลาว และการส่งออกไปมากกว่า 20 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และตะวันออกกลาง

 

จุดแข็งและศักยภาพการเติบโตของเบทาโกร

     - บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล มีผลิตภัณฑ์และแบรนด์หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นความสำคัญในคุณภาพที่ดีกว่าและความปลอดภัยที่สูงกว่า ด้วยมาตรฐานระดับสากล

 

     - ระบบและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สามารถสร้างรายได้และกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบนระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

 

     - ศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผ่านการขยายกำลังการผลิต การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ

 

     - มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ (New S-Curve) แสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งวันนี้และอนาคต เช่น ธุรกิจโปรตีนทางเลือกจากพืช ภายใต้แบรนด์ Meatly! และ Kerry Cool เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

 

     - กระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบธุรกิจ Asset-light investment strategy และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน และบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

     - คณะผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ที่มีวิสัยทัศน์และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมต่อยอดสร้างโอกาสเติบโตจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เพื่อส่งมอบ "ชีวิตที่ยั่งยืน" แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

และในด้านผลประกอบการของเบทาโกรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลดังนี้

 

ปี 2562 รายได้รวม 75,188.4 ล้านบาท กำไร 1,267.5 ล้านบาท

ปี 2563 รายได้รวม 80,631.5 ล้านบาท กำไร 2,341.0 ล้านบาท

ปี 2564 รายได้รวม 86,743.7 ล้านบาท กำไร 839.0 ล้านบาท

 

     ครึ่งปีแรก 2565 รายได้รวม 54,193.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และกำไร 3,892.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.2%

 

     เบทาโกรได้วางทิศทางของธุรกิจในอนาคตเพื่อต่อยอดความสำเร็จ และมีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง การขยายกำลังการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น โปรตีนทางเลือกจากพืช ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้จะมีการลงทุนขยายฟาร์มทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในแถบอาเซียนเป็นหลัก

 

แผนดำเนินการในประเทศไทย

     - ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศด้วยการขยายกำลังการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

     - สร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาของร้านเบทาโกรช็อป และร้านเนื้อสัตว์อนามัย รวมถึงรูปแบบการจัดจำหน่ายแบบใหม่ ผ่านทาง "Kerry Cool" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

     - เน้นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์อาหารหมักเครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

 

แผนดำเนินการในต่างประเทศ

     - ขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในกัมพูชา เป็น 288,000 ตันต่อปีโดยประมาณ ด้วยการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ในกรุงพนมเปญ และการลงทุนในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ และโรงชำแหละภายในปี 2569

     - ขยายการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ เช่น ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง

     - เพิ่มยอดขายผ่านการขายส่ง และเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย รวมถึงเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของบริษัท ในตลาดต่างประเทศ

 

     และล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น IPO โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการตัดสินใจระดมทุนและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯของเบทาโกร ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมด้วยความแข็งแกร่งของธุรกิจ และได้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถและเครื่องมือให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต ให้สอดคล้องกับความท้าทาย พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

 

Reference:

     - ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ.เบทาโกร ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

     - www.betagro.comบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh