บทความแนะนำ

10 ศัพท์ต้องรู้ก่อนซื้อหุ้น IPO

10 ศัพท์ต้องรู้ก่อนซื้อหุ้น IPO

ช่วงนี้หุ้น IPO เริ่มทยอยเข้าเทรดมากขึ้น แต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับหุ้น IPO ดังนั้นมาติวเข้ม 10 คำศัพท์ที่เราควรรู้ความหมายก่อนตัดสินใจลงทุนกันดีกว่า !


*** ถึงฤดูหุ้น IPO พาเหรดเข้าเทรด !

ล่าสุด บมจ.เจริญอุตสาหกรรม (CH) เป็นหุ้น IPO น้องใหม่แกะกล่อง ที่เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯวันแรก ขณะที่ จากข้อมูลไฟลิ่ง (Filing) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดูเหมือนว่า ยังมีอีกหลายบริษัท ที่จะทยอยขายหุ้น IPO ในปีนี้ ต่อจาก CH

ดังนั้นวันนี้แอดจึงไม่รอช้า ที่จะเกาะกระแสหุ้น IPO ทันที โดยแอดจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก 10 คำศัพท์ที่ควรต้องรู้ ก่อนที่นักลงทุนอย่างเราๆคิดจะลงทุนหุ้น IPO เพื่อสิทธิประโยชน์ของทุกคนนั่นเอง


*** ส่อง 10 คำศัพท์หุ้น IPO ควรรู้
 

โดย ก.ล.ต. ระบุว่า มี 10 คำศัพท์เกี่ยวกับหุ้น IPO ที่นักลงทุนอย่างเราต้องรู้ เพื่อทำให้การเข้าลงทุนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้นะ

1.IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering คือ การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

2.Underwriter คือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ทำหน้าที่รับจองและจัดสรรหุ้นให้ประชาชนที่มาจองซื้อหุ้น IPO นั่นเอง 

3.Filing คือ หนังสือชี้ชวน ซึ่งจะบอกรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นให้ผู้ลงทุนศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น IPO เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัท หรือรายละเอียดการจองหุ้น เป็นต้น 

4.TSD คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) มีฐานะเป็นผู้รับโอนหลักทรัพย์จากผู้ลงทุนที่นำหลักทรัพย์มาฝากเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตามที่ผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนด หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) โดย TSD จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อจัดส่งต่อไปยังบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในวันปิดสมุดทะเบียนต่อไป

5.Scrip vs Scripless : สำหรับ Scrip คือ ใบหุ้น เป็นหนึ่งในวิธีเลือกรับหุ้น IPO หากเลือกรับวิธีนี้ ใบหุ้นจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ลงทุนต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งที่ชัดเจน การซื้อขายจะทำกันเองระหว่างผู้ซื้อ (ผู้รับโอน) และผู้ขาย (ผู้โอน) โดยการลงชื่อผู้โอน และผู้รับโอนด้านหลังใบหุ้นนั้น

ส่วน  Scripless คือ หนึ่งในวิธีเลือกรับหุ้น IPO โดยเป็นการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบที่ไม่มีใบหุ้น ช่วยลดความสูญหาย ชำรุด หรือถูกปลอมแปลงใบหุ้น ยอดหุ้นของผู้ฝากจะถูกบันทึกและเก็บรักษาในระบบงานที่มีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถนำใบหุ้นมาฝากในระบบ Scripless ได้โดยผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับใบยืนยันการถือหลักทรัพย์แทนใบหุ้น ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถเลือกรับหุ้นได้ทั้งวิธีรับใบหุ้น (Scrip) และวิธีไร้ใบหุ้น (scripless) ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถรับหุ้น IPO เข้าพอร์ตได้หลังจากเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ก่อน

6.บัญชี 600 คือ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นบัญชีที่ให้ผู้ลงทุนฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กรณีที่ไม่ต้องการถือใบหุ้นและยังไม่มีพอร์ตลงทุน

7.P/E ratio คือ การนำราคาหุ้นในตลาดปัจจุบัน (กรณีของหุ้น IPO คือราคาเสนอขายหุ้น IPO) หารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น เพื่อดูว่าราคาที่ซื้อขายปัจจุบันสูงกว่ากำไรของบริษัทไปกี่เท่า ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ออกนิยมในการกำหนดราคาหุ้น IPO 

ดังนั้น เราควรเทียบ P/E ของหุ้น IPO ว่ามีอัตราส่วนที่สูงหรือไม่ควรกับ P/E ของอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยของตลาด หรือ P/E ของหุ้นที่มีธุรกิจคล้ายกัน อย่างไรก็ดี P/E เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น เราควรดูปัจจัยอื่นๆ เช่น แนวโน้มธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจประกอบการตัดสินใจด้วย

8.Small Lot First คือ การจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้จองซื้อในรอบแรกด้วยจำนวนจองซื้อขั้นต่ำอย่างเท่าเทียมกัน หากหุ้น IPO ยังเหลืออยู่ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดสรรหุ้นเพิ่มต่อเป็นรอบๆ จำนวนที่เพิ่มแต่ละรอบจะเป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

หากรอบสุดท้ายมีไม่เพียงพอ จะจัดสรรแบบสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First จะดำเนินการตามแนวทางที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

9.Greenshoe Option คือ เครื่องมือที่ช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้น IPO ในช่วงแรกที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯจากการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายต้องซื้อหุ้นคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.First Trading Day คือ วันแรกที่ผู้ลงทุนจะสามารถนำหุ้น IPO ไปซื้อขายในตลาดรอง (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทั้งนี้ เราสามารถติดตามข้อมูลการซื้อขายได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3Dhr2Nv แล้วเลือกดูบริษัทที่เราสนใจได้เลยนะ 

สำหรับข้อมูลที่แอดหยิบมาฝากทุกคนวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งเลย ว่าจะเป็นประโยชน์ในการลงทุนหุ้น IPO ตัวถัดๆไปของทุกคนไม่มากก็น้อยบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh