บทความแนะนำ

รู้จักเครื่องหมายหลังชื่อหุ้น เพื่อรักษาสิทธิการลงทุน !

รู้จักเครื่องหมายหลังชื่อหุ้น เพื่อรักษาสิทธิการลงทุน !

เครื่องหมายเตือนการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯมีทั้งหมด 21 เครื่องหมาย แต่แยกออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งแต่ละเครื่องหมายนั้น บอกอะไรกับนักลงทุนบ้าง ต้องติดตาม !


*** หลายหุ้นทยอยขึ้นเครื่องหมายเตือน !
 

ตลอดเดือนนี้ หากเพื่อนๆคนไหนเปิดเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเข้าไปหน้าโหมดดัชนี ซึ่งแสดงรายชื่อหุ้นแต่ละบริษัท ที่เรียงตามอุตสาหกรรมจะเห็นว่า หลังชื่อหุ้นต่างๆ มักมีอักษรภาษาอังกฤษห้อยท้ายอยู่ด้วย เช่น XD, XM เป็นต้น

ทำให้นักลงทุนมือใหม่หลายคน อาจเกิดความสงสัยได้ ว่าไอ้เจ้าอักษรภาษาอังกฤษ ที่ต่อท้ายชื่อหุ้นนั้น มันมีความหมายอะไร แล้วมีความสำคัญในการลงทุนของเราหรือไม่ อย่างไร ?


***  เครื่องหมายเตือน บอกอะไรบ้าง ?
 

ดังนั้น วันนี้แอดจึงอยากพาทุกคนไปทำความรู้จัก ไอ้เจ้าภาษาอังกฤษที่ต่อท้ายชื่อหุ้นต่างๆ ว่ามันมีความหมาย และบอกอะไรกับทุกคนบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยนะ ....

สำหรับอักษรภาษาอังกฤษ ที่ต่อท้ายชื่อหุ้นต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่นั้น คือ เครื่องหมายแจ้งเตือนสิ่งต่างๆ ให้นักลงทุนอย่างเราทราบ เพื่อเตรียมตัวรับมือในการลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ 

การแจ้งเตือน จะแบ่งเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย 1.แจ้งเตือนการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ และ 2.แจ้งเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนหุ้นนั้นๆมากขึ้นนั่นเอง


*** รู้จักเครื่องหมายเตือนตระกูล "X"
 

โดยแอดจะเริ่มอธิบาย จากเครื่องหมายแจ้งเตือนการไม่ได้รับสิทธิต่างๆก่อน ซึ่งจะมีตัวอักษร X ห้อยท้ายชื่อหุ้น ดังนั้น หากเพื่อนๆเห็นหุ้นใด ที่มีตัวอักษร X ต่อท้าย ก็ให้รู้ไว้เลยว่า เเราจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหุ้นนั้นๆแล้วนะ

ทีนี้ มาดูกันว่า เครื่องหมายแจ้งเตือนตระกูล X ทั้ง 12 แบบ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งขึ้นมา คือการแจ้งเตือนให้เราทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง

1."XD" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลงวดนั้น, 2."XR" คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่แล้ว, 3."XW" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์, 4."XS" คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น

5."XT" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้, 6."XI" คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย, 7."XP" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิเงินต้น ที่บจ.จะจ่ายคืน,8."XA" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิทุกประเภท ที่บริษัทประกาศในคราวนั้น

9."XE" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง, 10."XM" คือ ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น, 11."XN" คือ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับเงินคืนจากการลดทุน และ 12."XB" คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ 


*** รู้จักเครื่องหมายเตือนระวังลงทุน !
 

ทีนี้ ข้ามมาทำความรู้จัก เครื่องหมายแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการลงทุนบ้างนะ โดยเครื่องหมายในโหมดนี้ จะมีทั้งหมด 9 แบบ ดังนี้ นะทุกคน

1."H" คือ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เพราะอาจมีข่าวที่กำลังส่งผลต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่แจ้งข้อมูลให้ตลท.ทราบ หรือ มีเหตุที่อาจกระทบต่อการซื้อขายรุนแรง

2."SP" คือ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เดียวกับเครื่องหมาย "H" แต่บริษัทยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯได้ หรือ อาจฝ่าฝืนข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด เป็นต้น

3."NP" คือ บริษัท มีข้อมูลที่ต้องรายงาน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่ระหว่างรอข้อมูลดักล่าวจากบริษัท, 4".NR" คือ ตลาดหลัทรัพย์ฯได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทแล้ว, 5."NC" คือ บริษัทเข้าข่ายถูกเพิกถอน ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ, 6."ST" คือ หุ้นบจ.มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

7."T1" คือ หลักทรัพย์ ที่ถูกกำกับซื้อขายระดับที่ 1 โดยคิด Cash Balance ซึ่งนักลงทุนต้องซื้อหุ้นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น โดยวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

8."T2" คือ หลักทรัพย์ ที่ถูกกำกับซื้อขายระดับที่ 2 โดยคิด Cash Balance และ ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย คือ ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี

9."T2" คือ หลักทรัพย์ ที่ถูกกำกับซื้อขายระดับที่ 3 โดยคิด Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Settlement คือ ห้ามโบรกเกอร์หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อทุกคนเข้าใจความหมายของเครื่องหมายแจ้งเตือนทั้งหมดแล้ว ก็สามารถกดเข้าไปดูการขึ้นเครื่องหมายต่างๆของแต่ละบริษัทได้ ในหน้าปฏิทินหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลิงค์ https://bit.ly/3cNEIFr เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองด้วยนะบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh