บทความแนะนำ

ถอดรหัส “NC COCONUT” มะพร้าวน้ำหอมไทย ติดปีกดังไกลระดับโลก

ถอดรหัส “NC COCONUT” มะพร้าวน้ำหอมไทย ติดปีกดังไกลระดับโลก

     ในการทำธุรกิจ นอกจากการมีเงินทุนที่ช่วยผลักดันกิจการให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้แล้ว การได้รับคำแนะนำด้านการเงินอย่างมืออาชีพก็ถือเป็นกุญแจสำคัญ นักธุรกิจจึงเลือกสถาบันการเงินที่นอกจากจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ยังสามารถร่วมแบ่งปันแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้แบบครบวงจร เพื่อสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และต่อยอดไปสู่การเติบโตที่มั่นคง  

 

     เฉกเช่นความสำเร็จของ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวอันดับต้น ๆ ของประเทศภายใต้ แบรนด์ “NC COCONUT” ที่ไว้วางใจให้ธนาคารกรุงไทย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของกิจการ ที่ไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านเงินทุนในการขยายกิจการเท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือ เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้สามารถเดินหน้า เติบโตไปพร้อมกับสังคมและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

* รู้จัก  “เอ็นซี โคโคนัท” มะพร้าวน้ำหอมไทยระดับโลก  

     “เชื่อในสิ่งที่รัก และส่งต่อความห่วงใยจากชุมชน สู่ผู้บริโภค” เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ  "ณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน"  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด  และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการแบ่งปันความมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้มะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดราชบุรี เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในประเทศไทยและดังไกลไปทั่วโลก 

  

     บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งต่อวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเกื้อกูลเศรษฐกิจในชุมชน โดยนำมะพร้าวน้ำหอมดำเนิน หรือมะพร้าวราชบุรี ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชามะพร้าวของไทย ด้วยกลิ่นหอมนุ่มนวลเจือรสหวานธรรมชาติและเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ สารอาหาร และคุณประโยชน์มากมาย มาต่อยอดโดยการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถชูจุดเด่นของราชามะพร้าวออกมาได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มดับกระหาย ยารักษาโรค ยาบำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

 

     “ผมเติบโตมากับสวนมะพร้าว เก็บมะพร้าวกินมาตั้งแต่เด็ก และรับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของมะพร้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงมากในตลาดโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน ประเทศแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย ต่างชื่นชอบในรสชาติมะพร้าวน้ำหอมของไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของมะพร้าวน้ำหอมดำเนิน จึงคิดไปถึงการแปรรูปเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งต่อความมหัศจรรย์นี้ไปยังตลาดโลก โดยคิดค้นสินค้านวัตกรรมอย่าง COCO BUCKET เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมจากลูกได้ง่ายขึ้น แค่เพียงเจาะก็ได้ความสด เข้าถึงความหอม รสหวานธรรมชาติของมะพร้าวไทยได้ง่าย ๆ ถือเป็นครั้งแรกของการเปิดหรือเฉาะลูกมะพร้าวที่ไม่ต้องพึ่งพามีด สามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้สะดวกสบาย” 

 

* ESG เคล็ดลับความสำเร็จ พร้อมสร้างองค์กรยั่งยืน  

     นอกจากความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่รัก และความใส่ใจในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปสู่มือผู้บริโภคแล้ว เอ็นซี โคโคนัท ยังยึดมั่นหลัก ESG และนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ใน 3 ด้านสำคัญ คือ  

 

     1. สิ่งแวดล้อม (Environment) โดยนำเปลือกมะพร้าวมาลดความชื้นตามมาตรฐานที่โรงไฟฟ้า กำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิต โดยโรงงานไฟฟ้าชีวมวลสามารถสร้างกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ต่อวัน รวมทั้งนำเปลือก มะพร้าวไปผลิตเป็นทรายแมว หรือวัสดุรองรับสิ่งขับถ่ายของแมว และประยุกต์ใช้รองก้นหลุมชามอาหารสุกร เพื่อช่วยปรับสภาพไม่ให้เกิดกลิ่น เมื่อจบรอบการเลี้ยงสามารถนำก้นหลุมมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ในการปลูกมะพร้าวต่อได้  เป็นการนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน ลดมลพิษ เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท   

  

     2. สังคม (Social) บริษัทฯ ได้ปลูกฝังบุคลากรรวมถึงเหล่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย ให้รู้จักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากสิ่งที่มีอยู่คือสินค้าที่ผลิต สู่การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า อันจะนำไปสู่การตลาดที่มั่นคง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดูแลการรับซื้อมะพร้าวจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายกว่า 5 พันไร่ อันถือเป็นการเกื้อกูลเศรษฐกิจภายในชุมชน  

     รวมทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางวิชาการแก่ทุกภาคส่วน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม “พันธุ์ก้นจีบ” ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สำเร็จเป็นที่แรกของโลก การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง เอ็นซี โคโคนัท กับชุมชน 

  

     3. ธรรมภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานด้าน ESG สำเร็จ บริษัทฯ  ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การแปรรูป จนสำเร็จถึงมือผู้บริโภค และยังไม่หยุดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าในตลาดอยู่เสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ถือเป็นคำมั่นสัญญาต่อสังคมว่า ในวันข้างหน้า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องทำประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและสังคม 

  

* "ธนาคารกรุงไทย" ติดปีกธุรกิจ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน     

     อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จของเอ็นซี โคโคนัท คือธนาคารกรุงไทย ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญ  ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เติบโตสู่ระดับโลก  ผ่านการให้คำปรึกษาด้านการเงินอย่างมืออาชีพ และสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตั้งต้นธุรกิจ การขยายกิจการ ไปจนถึงการทำโครงการวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรแท้ที่ช่วยสนับสนุนและฝ่าฟันมาด้วยกันในทุกวิกฤติ  และช่วยเติมเต็มในทุกความต้องการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

  

     ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นอีกหนึ่งพลังผลักดันให้ทุกธุรกิจดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย…ติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ 0-2111-1111 หรือ คลิก https://krungthai.com/link/nccoconut-e-financethai-website  

 

รับชมเคล็ดลับความสำเร็จได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lLESwJp-dCgบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh