บทความแนะนำ

กองทุนรวม มีกี่ประเภท ?

กองทุนรวม มีกี่ประเภท ?

กองทุนรวม มีด้วยกัน 8 ประเภท ซึ่งแต่ละกอง มีความเสียงที่มาก หรือน้อยลดหลั่นกันไป ตามนโยบายการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนควรสำรวจตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกลงทุน เพื่อช่วยจำกัดความเสี่ยงให้ลดลง
 

*** กองทุนรวม ความเสี่ยงน้อยจริงหรือ ?
 

กองทุนรวม เป็นเครื่องมือการลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่ามีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะหลายปัจจัยแวดล้อมในตัวเอง แต่ขึ้นชื่อว่าการลงทุน คงไม่มีการลงทุนแบบไหนที่ไม่มีความเสี่ยงเลย เช่นเดียวกับกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงมาก-น้อย ลดหลั่นกันไป ตามแต่ละประเภทของกองทุนรวม
 

*** กองทุนรวม ควรเลือกซื้อที่เหมาะกับตนเอง
 

กองทุนรวม ก็เหมือนเครื่องมือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่นักลงทุนควรศึกษาหาความรู้ก่อนตัดสินใจเลือกลงทุน สิ่งสำคัญ คือ ควรมองหากองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงให้ลดลง ซึ่งปัจจุบัน กองทุนรวมมีทั้งหมด 8 ประเภท แต่กองทุนแบบไหน จะเหมาะสมกับนักลงทุนแบบใด ลองมาเช็คลิสต์กันดู
 

*** กองทุนรวม 8 ประเภท เหมาะกับใครบ้าง ?
 

กองทุนรวม ประเภทแรก คือ "กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ" เป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะเน้นลงทุนในเงินฝาก, ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี จึงค่อนข้างเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการพักเงิน ช่วงผลตอบแทนไม่ดีนั่นเอง

กองทุนรวม ประเภทที่สอง คือ 2."กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ" ซึ่งกองทุนประเภทนี้ จะมีนโยบายลงทุนคล้ายกับกองทุนประเภทแรกที่เกริ่นไปก่อนหน้า แต่สิ่งที่ต่างออกไป เเละทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนิดหน่อย คือ อาจมีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศนั่นเอง

กองทุนรวม ประเภทที่สาม คือ  "กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล" เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยง เพิ่มขึ้นจาก 2 ประเภทแรกพอสมควร เพราะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีอายุเฉลี่ย มากกว่า 1 ปี จึงมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

กงทุนรวม ประเภทที่สี่ คือ "กองทุนรวมตราสารหนี้" โดยกองทุนนี้ จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ของทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้เอกชน เป็นต้น ซึ่งกองทุนรวมตราสารหนี้จะมีทั้งกองทุน ที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี และ ตราสารหนี้ระยะยาว อายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี จึงเหมาะกับผู้ที่ลงทุน ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว คาดหวังผลตอบแทนสม่ำเสมอ

กองทุนรวม ประเภทที่ห้า คือ "กองทุนรวมผสม" เป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ หรือ อื่นๆ ซึ่งนักลงทุนต้องไปดูนโยบายของแต่ละกองทุนด้วย ว่าเน้นลงทุนในสินทรัพย์ใดสัดส่วนเท่าไร ความเสี่ยงก็จะมาก หรือน้อยต่างกันไปด้วย แม้จะเป็นกองทุนประเภทเดียวกันก็ตาม

กองทุนรวม ประเภทที่หก คือ "กองทุนรวมตราสารทุน" เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งกองทุนประเภทนี้ หมายรวมถึงกองทุน SSF และ RMF ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และก็ต้องรับความเสี่ยงได้สูงด้วยเช่นกัน

กองทุนรวม ประเภทที่เจ็ด คือ "กองทุนรวมตลาดอุตสาหกรรม" เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น แต่จะเจาะจงอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น "หุ้นแบงก์", "หุ้นพลังงาน" เป็นต้น แต่กองทุนแบบนี้ จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เพราะเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดเป็นหลักเท่านั้น

กองทุนรวม ประเภทสุดท้าย คือ "กองทุนรวมทางเลือก" เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น ทองคำ หรือ น้ำมัน เป็นต้น เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงมากเลยทีเดียว เพราะผู้ลงทุน ควรทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนเสียก่อนบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh