บทความแนะนำ

เกาะเทรนด์ธุรกิจเดินเรือสุดฮ็อต ผ่านหุ้นกู้คุณภาพของ TTA

เกาะเทรนด์ธุรกิจเดินเรือสุดฮ็อต ผ่านหุ้นกู้คุณภาพของ TTA

 

 เทรนด์ธุรกิจเดินเรือในช่วงปีที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก หลังจากที่ต้องสะดุดไปในช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 จนกระทั่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ที่หลายประเทศเริ่มปรับตัวรับมือกับไวรัสได้ดีขึ้น จนทำให้ภาคการขนส่งทางเรือเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เห็นได้จากดัชนีบอลติค (BDI) ที่กลับมาเคลื่อนไหวในระดับสูงเกือบ 1,700 จุด และอัตราค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ในปัจจุบันพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน จากค่าเฉลี่ยของปี 2563 ที่ 8,189 เหรียญสหรัฐต่อวัน

ถ้าพูดถึงบริษัทเดินเรือชั้นแนวหน้าระดับโลกที่เป็นบริษัทไทย หลายคนย่อมจะนึกถึง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจาก TTA เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในแวดวงพาณิชย์นาวีระดับโลกมายาวนานกว่า 110 ปี

* ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TTA ผ่านหุ้นกู้คุณภาพระดับ BBB

TTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นมาตั้งแต่ปี 2538 แต่นอกเหนือจากหุ้นของ TTA ที่ได้รับความสนใจ สิ่งหนึ่งที่เรียกความสนใจจากนักลงทุนได้ไม่แพ้กันคือ "หุ้นกู้" ที่ไม่ว่าแต่ละครั้งที่ TTA ออกมาจำหน่ายให้กับนักลงทุน จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

โดยในเดือนมีนาคม 2564 นี้ทาง TTA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้ถือแทนหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 5 ต่อปี พร้อมชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม (TTA จะใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการในการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวไปก่อน) และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ (เป็นส่วนหนึ่งในการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อขยายกองเรือ) และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

และที่สำคัญที่สุด TTA และหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต Negative โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง TTA สามารถคงอันดับเครดิตได้เท่ากับปี 2562 และ 2563 จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ท่ามกลางความท้าทายของการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

* 5 เรื่องควรรู้ ก่อนลงทุนหุ้นกู้ TTA
 

จากที่กล่าวมาข้างต้นหลายคนอาจจะเริ่มสนใจหุ้นกู้ของ TTA ดังนั้น จึงจะสรุป 5 เรื่องควรรู้ ที่จะช่วยให้นักลงทุนรู้จัก TTA และสร้างความมั่นใจในการลงทุนหุ้นกู้ชุดนี้มากขึ้น

 

1. TTA เป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างสมดุลย์ให้กับพอร์ตการลงทุน และมีการกระจายการความเสี่ยง โดยไปลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการลงทุนอื่นๆ

 

 

2. TTA มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องสูง ณ สิ้นปี 2563 มีสินทรัพย์มากกว่า 30,000 ล้านบาท และมีเงินสดภายใต้การบริหารมากกว่า 7,000 ล้านบาท ขณะที่หนี้สิน TTA ก็มีอยู่ในระดับต่ำ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นระดับต่ำอยู่ที่ 0.08 เท่า

3. ในเวทีระดับโลก ธุรกิจขนส่งทางเรือของ TTA ภายใต้การบริหารของ โทรีเซน ชิปปิ้ง เป็นเจ้าของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์และอัลตร้าแมกซ์จำนวนรวม 24 ลำ ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองไปยังทุกภูมิภาคของโลกตามความต้องการของลูกค้า และครองตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรม มีอัตราค่าระวางเรือต่อวัน (TCE) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จากผลสำรวจในปี 2562 ของ Danish maritime advisors Liengaard& Roschmann ส่วนในปี 2563 อัตราค่าระวางเรือสูงกว่าค่าระวางตลาดสุทธิของเรือซุปราแมกซ์อยู่ถึงร้อยละ 22 ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ (OPEX) ต่ำที่สุดในโลกรายหนึ่งที่ 3,709 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ร้อยละ 18 ขณะที่อัตราการใช้ประโยชน์เรือที่โทรีเซน ชิปปิ้งเป็นเจ้าของ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มากกว่าร้อยละ 99 และสูงถึงร้อยละ 100 ในช่วงปี 2563 แม้จะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

4. ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ของ TTA ภายใต้การบริหารของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสิงคโปร์ เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก และเป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ได้รับการยอมรับให้ทำงานในโครงการของซาอุดิอารามโก หนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก

 

5. ประวัติการออกหุ้นกู้ที่น่าเชื่อถือ เพราะที่ผ่านมาหุ้นกู้ของ TTA นอกจากได้รับการตอบรับอย่างดี และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ยังได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้หรือ Investment Grade ขณะที่ด้านธรรมาภิบาล TTA ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแล (CG score) อยู่ใน "เกณฑ์ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว

 

สรุป

แม้ว่าการลงทุนในหุ้นกู้จะมีข้อดี จากผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและแน่นอนในรูปของดอกเบี้ย (Interest) ซึ่งต่างจากการลงทุนในตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์ค่อนผันผวน แต่อย่างไรก็ตามหุ้นกู้ก็ยังมีความเสี่ยง คือการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งจุดนี้ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของนักลงทุน ว่าจะเลือกหุ้นกู้กับบริษัทที่มีความแข็งแกร่งของงบการเงินมากน้อยเพียงใด

หากนักลงทุนมีความพร้อม และสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ TTA จะเปิดจองซื้อในช่วง 23-25 มี.ค. 2564 สามารถสอบถามข้อมูลและรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh