บทความแนะนำ

EPG ใช้กลยุทธ์ควบคุมต้นทุน สู้สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19

EPG ใช้กลยุทธ์ควบคุมต้นทุน สู้สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19

 

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง นับเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทที่มีฐานการผลิตและพึ่งพาวัตถุดิบการผลิตจากประเทศจีนจะมีความเสี่ยง ในเรื่อง Supply chain disruption ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ หาแนวทางในการบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เปิดเผยว่า EPG ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น EPG ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก อย่างในประเทศจีนมีบริษัทตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งดำเนินธุรกิจ Sourcing สินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัด สำหรับการจัดการเรื่อง Supply chain การผลิตนั้น หากเป็นวัตถุดิบในส่วนที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ยังมีวัตถุดิบที่ซื้อจากประเทศจีนเพียงพอในการผลิตจนถึงเดือนมิ.ย. 63 และได้จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบอีกหลายแห่งจากหลายประเทศเพื่อปิดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการในปีบัญชี 62/63 (เม.ย.62-มี.ค.63) คาดว่าจะมีรายได้จากการขายเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยจะบริหารจัดการต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ 28%-30% ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งเป็น Aeroflex 31% Aeroklas 43% และ EPP 26% โดยการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปีบัญชี 62/63 (ม.ค.63-มี.ค.63) นั้น

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex คาดว่าจะเติบโตได้ดีจากกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้รับผลบวกจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ลดลง และผลบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขณะที่โรงงานแห่งใหม่ Aeroflex 5 จ.ระยอง เริ่มทดสอบการผลิตแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมี.ค.63 เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าประเภท ฉนวนกันความร้อน/เย็น และฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ออเดอร์จากกลุ่มลูกค้า OEM เริ่มทยอยกลับเข้ามา Aeroklas ได้ปรับปรุงควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว คาดว่าไตรมาสนี้จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สำหรับธุรกิจ TJM ได้เปิดแฟรนไชส์ TJM Max-1 จ.ขอนแก่น เมื่อ 28 ก.พ.63 โดยต้องการจะสร้างให้ TJM Max-1 เป็น 4WD Hub เพื่อใช้ขยายฐานลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน และTJM มีแผนขยายแฟรนไชส์อีก 1-2 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่ม CLMV มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แสดงความสนใจในการร่วมทำธุรกิจกับ TJM อีกด้วย

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP ถึงแม้ว่ากำลังซื้อในประเทศชะลอตัว แต่คาดว่าจะสามารถรักษายอดขายให้เติบโตใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยได้บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเร่งทำตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร ประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.เฉลียว กล่าวบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh