บทความแนะนำ

เช็กลิสต์สายการบินเตรียมสั่งลด-ระงับเที่ยวบินไปจีน รับมือเชื้อไวรัส

เช็กลิสต์สายการบินเตรียมสั่งลด-ระงับเที่ยวบินไปจีน รับมือเชื้อไวรัส

 

     นี่คือเช็กลิสต์สายการบินที่มีการสั่งลดหรือระงับเที่ยวบินที่เดินทางไปจีนในช่วงเวลานี้ นับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยสายการบินต่างๆ แนะนำให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลของทางสายการบินอย่างใกล้ชิด

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง:

 

ที่มา The Standard

สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์

ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์  https://thestandard.co/บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh