บทความแนะนำ

JASIF น่าลงทุนหรือไม่

JASIF น่าลงทุนหรือไม่

 

 ท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อาจตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มั่นคงและให้เงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ
 

ปัจจุบันมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 8 กองทุน โดยพบว่า JASIF เป็นกองทุนที่ให้อัตราตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงที่สุด
 

*** ทำความรู้จัก JASIF

 

- JASIF คือ "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน" ลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสงที่พัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ซึ่งมีบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS) เป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลัก

 

- "เส้นใยแก้วนำแสง" (Optical Fiber Cables) เป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคม ใช้ให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VoIP) และบริการชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) ซึ่งโครงข่ายใยแก้วนำแสงมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

- JAS เป็นผู้สนับสนุนของ JASIF ปัจจุบันถือหน่วยลงทุนสัดส่วน 19% ขณะเดียวกัน JAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 99.8% ของ TTTBB ซึ่งเป็นเจ้าของเส้นใยแก้วนำแสงที่ JASIF จะเข้าลงทุน

 

*** จุดเด่น JASIF


 

- JASIF มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอปีละ 4 ครั้ง นโยบายไม่ต่ำกว่า 90% ของกำไรสุทธิ โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ย้อนหลัง 4 ปี (2558-2561) เฉลี่ยปีละ 8% ขณะที่มีอัตราผลตอบแทนรวม (ปันผล+ราคาหุ้น) เฉลี่ยปีละ 9-10%

 

- JASIF ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 18 ครั้ง และลดทุน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4.07 บาทต่อหน่วย

 

- JASIF ลงทุนในสินทรัพย์เติบโตสูง โดย 4 ปีย้อนหลัง (2558-2561) ธุรกิจใยแก้วนำแสงของ TTTBB มีรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 15% และมีกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า (EBITDAR) เติบโตเฉลี่ยปีละ 15% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัวของเทคโนโลยี

 

- JASIF ได้รับการยกเว้นภาษีจากเงินปันผล จากปกติภาษีจะถูกหัก ณ ที่จ่าย 10% เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันจัดตั้งกองทุน

 

- JASIF มีผู้สนับสนุน (JAS) และผู้เช่าหลัก (TTTBB) เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในธุรกิจบรอดแบนด์และธุรกิจโทรคมนาคม

 

*** แผนลงทุนเพิ่ม JASIF ครั้งที่ 1
 

- JASIF เตรียมเข้าลงทุนเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มครั้งที่ 1 อีกไม่เกิน 7 แสนคอร์กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีขนาดสินทรัพย์เพิ่มเป็นไม่เกิน 1.68 ล้านคอร์กิโลเมตร หรือเพิ่มขึ้นอีกราว 70% สร้างรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว

 

- แผนลงทุนเพิ่มครั้งนี้จะทำให้รายได้จากการลงทุนปี 63 จะเพิ่มเป็น 8,277 ล้านบาท จากเดิมหากไม่มีการลงทุนเพิ่มรายได้จากการลงทุนปี 63 จะอยู่ที่ 5,458 ล้านบาท

 

- การลงทุนครั้งนี้มูลค่ารวมไม่เกิน 3.8 หมื่นล้านบาท โดยเงินลงทุนจะมาจากการเพิ่มทุนประมาณ 2.25 หมื่นล้านบาท ที่เหลือจะมาจากการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน

 

- JASIF เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (RO) ราคาหน่วยละ 9 บาท อัตราใช้สิทธิ 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ เปิดจองซื้อ 7 – 13 พ.ย.นี้ โดยขึ้นเครื่องหมาย XB เพื่อสิทธิในการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา

 

- หลังการเข้าลงทุนเพิ่ม จะทำให้ประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุน สำหรับปี 63 เพิ่มเป็น 1.0387 บาทต่อหน่วย จากเดิมที่อยู่ประมาณ 0.9924 บาทต่อหน่วย

 

*** JASIF และผลตอบแทนในอนาคต


 

- JASIF มีแนวโน้มปันผลตอบแทนปี 62-63 จากคาดการณ์นักวิเคราะห์ ระดับเฉลี่ย 8.67% และ 9.20% ตามลำดับ ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่อยู่ระดับ 6.56% และ 6.75% ตามลำดับ

 

จากผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่โดดเด่นกว่ากลุ่ม คงทำให้ผู้ถือหน่วยตัดสินใจได้ไม่ยากในการใส่เงินเพิ่มทุน รวมไปถึงนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้เงินปันผลที่น่าพอใจ JASIF น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีTags:

JASIF
บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh