บทความแนะนำ

การประเมินมูลค่าหุ้นง่าย ๆ (ต่อ) : โดย แว่นใส

การประเมินมูลค่าหุ้นง่าย ๆ (ต่อ) : โดย แว่นใส

 

จากบทความก่อนนหน้าที่เราได้ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี Constant-Growth Model และวิธี Variable-Growth Model
 

ซึ่งมีข้อจำกัดว่าบริษัทต้องจ่ายปันผล และต้องจ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วย สามารถอ่านทบทวนกันอีกรอบได้ที่นี่  การประเมินมูลค่าหุ้นง่าย ๆ 

 

แล้วหุ้นที่ไม่จ่ายปันผล จะคำนวณมูลค่าอย่างไร?

หุ้นที่ไม่จ่ายปันผลเราสามารถประเมินหรือคำนวณมูลค่าหุ้นด้วย “มูลค่าทางบัญชี” หรือ Book Value

มูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ตามงบดุลของบริษัท คำนวณได้จากการนำสินทรัพย์รวม ลบด้วย หนี้สินรวม 

 

มูลค่าตามบัญชี (Book Value) = สินทรัพย์ – หนี้สิน


ในทางทฤษฎี หากบริษัทปิดกิจการและขายสินทรัพย์ทั้งหมดหลังจากชำระหนี้สินทั้งหมดแล้ว ส่วนแบ่งจากสินทรัพย์ที่เหลือก็จะถูกแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนเท่า ๆ กัน เรียกว่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) 

 

Book Value per Share = Book Value / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว

 

นั่นคือ ถ้าธุรกิจของบริษัทเติบโต ทรัพย์สินก็จะงอกเงย มูลค่าทางบัญชีก็จะสูงตามไปด้วย แต่หากธุรกิจไม่ดี บริษัทก็จะประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง ทรัพย์สินและมูลค่าทางบัญชีก็ลดลงได้เช่นกัน


เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับค่า P/BV ซึ่งเป็นการนำราคาหุ้นมาตั้ง หารด้วยมูลค่าทางบัญชี เพื่อดูว่าราคาหุ้นที่เทรดอยู่ถูกหรือแพงเกินไป
โดยปกติการดูว่าหุ้นถูกหรือแพงมักจะดูจากค่า P/BV โดยค่า P/BV ยิ่งต่ำจะยิ่งดี ซึ่งคล้ายกับค่า P/E


แต่ช้าแต่ มูลค่าทางบัญชีก็มีข้อจำกัดเช่นกัน 

1. การประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินต่าง ๆ อาจสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดที่ทรัพย์สินนั้นซื้อขายได้จริง 


2. ความสามารถการทำกำไรในอนาคตและการเติบโตของบริษัทไม่ได้สะท้อนอยู่ใน Book Value

 

ลองทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้กันดูนะครับ 
ด้วยรัก ^^บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh