บทความแนะนำ

งบกระแสเงินสดบอกอะไร? : โดย แว่นใส

งบกระแสเงินสดบอกอะไร? : โดย แว่นใส

 

ทุก 3 เดือน งบจะออก 1 ครั้ง นั่นคือ 1 ปี ประกาศงบ 4 ครั้ง

ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่บรรทัดสุทดท้าย หรือกำไรสุทธิ ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน

แต่มีอีก 1 งบที่น่าสนใจ คือ “งบกระแสเงินสด”

 

เงินสดเป็น 1 ในปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ

บริษัทไหนเงิดสดติดลบ นั่นหมายความว่าการดำเนินงานส่อแววไม่ดีแล้ว

 

งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

 

งบกระแสเงินสด ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้

 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่จะสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจกรรมดำเนินงาน

 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจากสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ

 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา เป็นกิจกรรมการได้มาและจ่ายไปของเงินสดที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม

 

งบกระแสเงินสดบอกอะไร?

1. บอกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการเพื่อประเมินความเสี่ยงของกิจการ

2. บอกว่ากิจการกู้ยืมเงิน ชำระหนี้ จ่ายปันผลอย่างไรบ้าง

3. บอกว่ากิจการมีสภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่

 

ดูงบกระแสเงินสดอย่างไร?

 

1. เงินสดจากการดำเนินงานต้องเป็นบวกจึงจะดี (มีเงินในมือเยอะจะทำอะไรก็สะดวก เช่น ถ้ามี 2 บริษัท ประกาศซื้อหุ้นคืน บริษัทแรกส่วนนี้เป็นบวก แต่อีกบริษัทเป็นลบ ก็พอจะดูออกว่าบริษัทไหนจะทำได้จริง)

 

2. เงินสดจากกกิจกรรมลงทุน ยิ่งตัวเลขติดลบมาก หมายความว่าบริษัทเร่งลงทุนหนัก (ต้องดูคู่ไปกับเงินสดจากการดำเนินงาน ว่าสิ่งที่ลงทุนไป กลับมาเป็นรายได้หรือเงิดสดได้เร็วหรือไม่?)

 

3. เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตัวเลขยิ่งเป็นบวก หมายความว่าบริษัทเร่งระดมทุน (แต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการระดมทุน อาจจะกู้ยืม เพิ่มทุน ฯลฯ) แต่หากติดลบมาก หมายความว่าชำระหนี้เก่าที่มีอยู่ หรือปลดภาระหนี้ของบริษัทออกไป

 

เมื่องบออก ดูกำไรขาดทุนแล้ว ควรจะอ่านงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เพื่อเข้าใจสถานะการเงินของบริษัทว่าเป็นอย่างไร มีความสามารถในการชำระหนี้ดีมั้ย และการลงทุนของบริษัทมากน้อยแค่ไหน กลับมาเป็นรายได้ช้าหรือเร็วบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh