บทความแนะนำ

บลจ.ไทยแห่ลงทุนหุ้นเวียดนาม รับเศรษฐกิจโตก้าวกระโดด

บลจ.ไทยแห่ลงทุนหุ้นเวียดนาม รับเศรษฐกิจโตก้าวกระโดด

          "เวียดนาม" กำลังเป็นประเทศที่นักลงทุนหลายกลุ่มให้ความสนใจ  จากการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา GDP มีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 5-7% ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยประชากรกลุ่มวัยทำงานที่อายุยังน้อยและการบริโภคที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง 
 
          หากมองภาพรวมในปัจจุบัน เงินเฟ้อของเวียดนามเองยังอยู่ในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวก ภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับเหมาะสม รวมถึงเงินดองมีเสถียรภาพมากขึ้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยหนักที่เอื้อให้เศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตได้ต่อ  ขณะที่เงินลงทุนต่างชาติในเวียดนามยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนแรงงานและค่าแรงในระดับต่ำ และการทำสัญญาการค้าเสรีกับหลายประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการบริโภคและยอดขายสินค้าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของคนชั้นกลางและสังคมเมืองจากฐานรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 
***GDP ไตรมาส1/61 กระฉูด 7.38% สูงสุดในอาเซียน 
          สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่า GDP ไตรมาสแรกปี 2561 ก่อนทบทวน ขยายตัวถึง 7.38% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน และเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดหากเทียบกับเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งรับผลดีจากการขยายตัวของภาคส่งออก โดยเวียดนามเป็นประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หลังการขยายตัวของภาคส่งออกยังคงดำเนินไปต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แม้ในปีนี้จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่ภาคส่งออกของเวียดนามยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ในอัตรา 7% โดยยอดส่งออกในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ขณะที่ยอดนำเข้าขยายตัว 13.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2.66%

*** 2-3 ปี จากนี้ เวียดนามจะเป็น Emerging Market 
          นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า เม็ดเงินของนักลงทุนต่างประเทศ ยังคงเข้ามาในประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เลือกลงทุนที่นี่เพราะมีแรงงานเยอะและได้สิทธิประโยชน์เรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) ต่างๆ นอกจากนี้ตัวขับเคลื่อนอีกทางคือการบริโภค โดยประชากรเวียดนาม 93 ล้านคนและส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งมองว่าการบริโภคยังโตต่อเนื่องได้ทั้งในกลุ่มรายได้ปานกลางและกลุ่มทำงานหาเช้ากินค่ำ ซึ่งภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาคที่นี้ดีมากทั้งเรื่อง FDI และการบริโภค
          ด้านตลาดหุ้นเวียดนามปัจจุบันแม้ว่าจะสูงขึ้นมาต่อเนื่อง แต่หากดูหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม 30 ตัวแรกปีนี้ ค่า P/E อยู่ที่ 16.7 เท่า ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียน เมื่อดูการเติบโตของกำไรบริษัทปีนี้โตเฉลี่ยเกือบ 20% ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างเติบโตสูงมาก จึงมองว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากทั้งระยะสั้นและระยะกลางขึ้นไป 
          และเมื่อพิจารณาความเสี่ยงตลาดหุ้นเวียดนามเมื่ออดีตเคยเจอวิกฤตไป 2 รอบคือปี 2551 และ 2554  สาเหตุจากค่าเงินดองอ่อนค่าและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบันเมื่อดูพื้นฐานหลายๆ ตัว ทั้งภาวะเงินเฟ้อ ดุลการค้า เริ่มมีเสถียรภาพมากตั้งแต่ผ่านปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งตอนนี้ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ จากเดิมเคยขาดดุลกลายเป็นเกินดุล ด้านข้อมูลย้อนหลังพบว่าค่าเงินดองเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน ทั้งไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
          ทั้งนี้ปัจจุบันตลาดเวียดนามอยู่ในกลุ่มตลาดชายขอบ (Frontiers Market) แต่ในอนาคตมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้แล้ว ซึ่งเมื่อดูสภาพคล่องในเวียดนามหลายเรื่องผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื่อง Foreign limit ซึ่งตอนนี้เริ่มแก้ไขไปบ้างแล้ว ทำให้ต่างชาติเข้าลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งระยะเวลา 2-3 ปีขึ้นไป คาดว่าเวียดนามจะขยับเข้าไปสู่กลุ่มตลาดหุ้นเกิดใหม่ได้ ดังนั้นโอกาสในการลงทุนย่อมส่งผลบวก โอกาสต่างชาติเข้าไปลงทุนมีมากขึ้น

*** 4 กองทุนหุ้นเวียดนาม ทางเลือกสำหรับคนชอบหุ้นแต่ไม่ชอบลงทุนเอง  
         ปัจจุบันตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจมากขึ้น เห็นได้จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อดูข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เวียดนามทั้ง 2 แห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนรวมกันกว่า 1,400 บริษัท ด้านรัฐบาลมีแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและลดการถือครองหุ้น รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดของนักลงทุนต่างชาติในการถือครองหุ้น ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเริ่มง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่ถนัดลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง ในประเทศไทยยังมี 4 กองทุนหุ้นเวียดนามเป็นทางเลือกด้วยเช่นกัน ได้แก่ CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A , ASP-VIET ,ONE-VIETNAM-RA และล่าสุด KFVIET-A

*** CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A เน้นอสังหาฯ - ค้าปลีก และแบงก์  
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดตัวกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ หรือ CIMB-Principal Vietnam Equity Fund(CIMB-PRINCIPAL VNEQ) ช่วงไตรมาส4/2560 มูลค่าโครงการปัจจุบัน  3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Foreign Investment Fund (FIF) มีนโยบายลงทุนในหุ้นเวียดนามเป็นหลัก และลงทุนในกองทุนรวม ETF ตราสารทุนต่างประเทศ ซึ่งเลือกลงทุนด้วยตนเองโดยธุรกิจที่ให้ความสนใจจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และธนาคารพาณิชย์ ส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งหากตลาดหุ้นเวียดนามมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจะมีแผนขยายสัดส่วนการลงทุนเพิ่มได้ การสั่งซื้อกำหนดขั้นต่ำที่ 50,000 บาท โดยกองทุนนี้จะเหมาะสมกับการลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี 2.39%

*** ASP-VIET ยิงตรงตลาดหุ้นเวียดนาม -  ETF
         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดตัวกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มูลค่าโครงการปัจจุบัน 4,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม อาทิ กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ,กองทุน Dragon Cap VEIL การสั่งซื้อ 5,000 บาท ผลตอบแทนกองทุนรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.40%

*** ONE-VIETNAM-RA เน้นหุ้นเวียดนามที่มี Foreign Ownership 
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เปิดตัวกองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ (ONE-VIETNAM) ช่วงเดือนมีนาคม ลงทุนในหุ้นเวียดนามหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็นหลัก เน้นกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ อาทิ กองทุน  JPMorgan Vietnam Opportunities Fund และกองทุน dv x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF เน้นการลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มี Foreign Ownership และสร้างผลตอบแทนตามการปรับตัวของตลาดหุ้นเวียดนาม สามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

*** KFVIET-A ลงทุนในกองทุนเวียดนามเป็นหลัก 
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดตัวกองทุนเปิด กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A) เปิดซื้อขาย IPO ช่วง20-25 เมษายนที่ผ่านมา ลงทุนในกองทุนหุ้นเวียดนามต่างประเทศ อาทิ กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund , Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF และ VanEck Vectors Vietnam ETF สามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ตารางเปรียบเทียบกองทุนเวียดนาม

 

บลจ.

ชื่อกองทุน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

ความเสี่ยง

CIMB

CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A

50,000บาท

6

ASP

ASP-VIET

5,000 บาท

6

ONE

ONE-VIETNAM-RA

ครั้งแรก 5,000 บาท

ถัดไป 1,000 บาท

6

KSAM

KFVIET-A

2,000 บาท

6

 

          4 กองทุนที่กล่าวมา อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบลจ.ไทยที่กำลังแสวงหาผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหากวัดจากพื้นฐานการเติบโตของเศรษฐกิจ  จำนวนและคุณภาพประชากรเวียดนามในขณะนี้ จึงไม่แปลกใจเลยที่จากนี้จะได้เห็นตลาดหุ้นเวียดนามฉายแสงออกมา จนหลายคนมองว่าอีกไม่นานจะขึ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับตลาดหุ้นชั้นนำในภูมิภาคได้ไม่ยาก  จากนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามยังออกมาดีเช่นเดียวกับไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และตลาดหุ้นเวียดนามยังตอบรับในเชิงบวกต่อเนื่อง  ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเห็นบรรดาบลจ.ขนาดใหญ่ของไทย แห่เข้ามาลุยตลาดหุ้นเวียดนามกันมากขึ้นก็เป็นได้

 

รายงานโดย : ชุติมา อภิชัยสุขสกุล บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh