บทความแนะนำ

กองทุนรวม ETF : โดย แว่นใส

กองทุนรวม ETF : โดย แว่นใส

กองทุนรวม ETF

 

"ETF ซื้อขายเหมือนหุ้นตัวนึง"

 

ซื้อขายเหมือนหุ้น แต่ทำไมเรียกกองทุนรวม ?

ETF มาจากคำว่า “Exchange Traded Fund”

ETF เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)

แม้จะเป็นกองทุนรวม แต่มีข้อแตกต่างที่เป็นจุดเด่นก็คือ สามารถซื้อขายได้ real time ไม่ต้องรอราคาปิดสิ้นวันเหมือนกองทุนรวมทั่วไป

 

ETF ส่วนใหญ่มีนโยบายการลงทุนในเชิงรับ เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

ไม่ได้ใช้นโยบายเชิงรุกเหมือนกองทุนทั่วไปที่ต้องการเอาชนะตลาด จึงทำให้ ETF มีค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป

 

แล้วผลตอบแทนของ ETF คืออะไร

ETF เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายเหมือนหุ้น ผลตอบแทนจึงเหมือนหุ้น คือ ส่วนต่างราคา และปันผลนั่นเอง

 

ความเสี่ยงของ ETF มีมั้ย ?

มีแน่นอน แม้ ETF จะเป็นกองทุนรวม แต่จดทะเบียนและซื้อขายเหมือนหุ้น

เมื่อเหมือนหุ้น สิ่งที่ต้องเจอแน่นอน คือ ความผันผวนของราคา สภาพคล่อง และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (กรณีที่ ETF กองนั้นลงทุนในต่างประเทศ) เพียงแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง

 

ETF จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง ที่พอจะเรียกได้ว่า "เป็นลูกผสมระหว่างหุ้นกับกองทุนรวม"

         บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh