บทความแนะนำ

ยื่นขอคืนภาษี เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ยื่นขอคืนภาษี เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ช่วงเวลาของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 มีลูกค้าสอบถามเข้ามาหลายท่าน ว่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในการยื่นภาษี เพื่อทำให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถขอคืนภาษี ส่วนเกินได้อีกด้วย

List รายการเอกสาร มีดังนี้

1) เอกสารรายได้ ปี 2560 ทั้งหมด ( หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ )

2) เอกสารค่าลดหย่อน ทุกชนิด 
* ใบรับรองเลี้ยงดู บิดา มารดา
* ใบสูติบัตร บุตร
* ใบรับรองชำระเบี้ยประกันชีวิต
* ใบรับรองซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวม LTF & RMF
* ใบรับรองดอกเบี้ยกู้บ้าน / คอนโด
* ใบเสร็จซื้อสินค้า ช่วงวันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
* ใบอนุโมทนาบัตร เงินบริจาค ทุกประเภท

รวบรวบเอกสารตามรายการทั้งหมด แล้ว ยื่นภาษี ผ่านระบบ Internet ที่ เว็บไซต์ กรมสรรพากร ( www.rd.go.th ) พร้อมทั้ง สมัครระบบพร้อมเพย์ ตามธนาคารที่เราสะดวก เพื่อทำให้การคืนภาษีโอนเงินคืนให้เราอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

การขอคืนภาษี เป็น อีก 1 วิธี ช่วยบริหารเงินให้งอกเงยเติบโต 
เมื่อได้เงินคืนภาษีกลับมา นำมาลงทุนต่อยอด พร้อมทั้งได้เงินคืนภาษี มากขึ้นกว่าเดิมอีกในปีถัดไป ถ้าลงทุนผ่าน LTF & RMF

CreateFinancialPlanforYou  ออกแบบแผนการเงินให้เหมาะสมกับคุณ  

Form . . . ที่ปรึกษาการเงิน บนกองเงินกองทอง
https://www.facebook.com/monetaryhillบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh