บทความแนะนำ

การประกันภัยภาคธุรกิจ (Business Insurance)

การประกันภัยภาคธุรกิจ (Business Insurance)

การประกันภัยภาคธุรกิจคืออะไร ?

พของพนักงานในบริษัทปัจจุบันหลายคนเลือกที่จะลาออกจากบริษัท แล้วหันมาเป็นเจ้านายตนเองด้วยการทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่อย่างบริษัท หรือธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจร้านกาแฟ, Start Up

ทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก และเพิ่มคู่แข่งในการทำธุรกิจเป็นอีกเท่าตัว แต่เนื่องจากความกลัวว่าธุรกิจจะเจ๊งไม่เป็นท่า จึงทำให้หลายคนมักไม่กล้าคิด กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงกับการทำสิ่งใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ แม้จะรู้ว่าการกระทำเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจมีความโดดเด่นกว่าธุรกิจของผู้ประกอบการรายอื่น และทำให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้นก็ตาม

เพราะการทำธุรกิจทุกรูปแบบล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ทั้งความเสี่ยงการจากการทำกำไร, ความเสี่ยงในการต้องแข่งขันกับบริษัทหรือร้านคู่แข่ง, หรือความเสี่ยงไม่คาดฝันและทำให้ผู้ประกอบการหลายคนกลัวเป็นอย่างมาก เช่น ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ที่ทำลายและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

จนทำให้ความฝันในการเป็นเจ้านายของตนเองต้องสูญสลาย และจบลงด้วยการหยุดดำเนินธุรกิจด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงต่างๆ ที่พร้อมจะเข้าทำลายธุรกิจของคุณทุกเวลา จึงทำให้บริษัทประกันภัยหลายแห่งได้จัดทำข้อเสนอ “การประกันภัยภาคธุรกิจ เพื่อเข้ารับประกันภัยกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมาขัดขวางการดำเนินธุรกิจของคุณ

การประกันภัยภาคธุรกิจหมายถึง แผนหลักการประกันภัยด้านธุรกิจ ที่บริษัทประกันภัยรับประกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ทั้งความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน, ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากไซเบอร์, ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และยังรวมถึงการรับประกันภัยสุขภาพ

การประกันภัยภาคธุรกิจมีอะไรบ้าง ?

ผลิตภัณฑ์การประกันภัยภาคธุรกิจจากบริษัทประกันภัย มีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อเสนอและความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทำประกันภัย อันได้แก่

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม คือ ประกันภัยหลักที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้าง โดย ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือป่วย โดยมีทั้งการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

ประกันความรับผิดภาคธุรกิจ

ประกันความรับผิดภาคธุรกิจ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและปกป้องผู้ทำประกันภัยต่อความรับผิดชอบด้านต่างๆ เช่น การฟ้องร้อง, การถูกกล่าวหา, หรือการกระทำผิดต่อพนักงาน

ประกันงานก่อสร้าง

ประกันงานก่อสร้าง คือ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดตามสัญญารับเหมา เช่น งานก่อสร้าง, งานวิศวกรรมโยธา และการติดตั้งเครื่องจักรกล อีกทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย

ประกันภัยไซเบอร์

การประกันภัยไซเบอร์ คือ ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการจู่โจมหรือ คุกคามทางไซเบอร์  และความเสี่ยงต่อความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท

 

ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม

การประกันการเดินทางแบบกลุ่ม คือ การประกันภัยการเดินทางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการติดต่อธุรกิจหรือดูงาน โดยจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยบ้าน ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น อาคารที่ใช้การประกอบธุรกิจ โดยจะดูแลและชดเชยในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือน้ำท่วม

การทำประกันภัยภาคธุรกิจจะช่วยให้การดำเนินธุจกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่มีหยุดชะงัก อีกทั้งยังเป็นหลักประกันที่จะเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่ในการดำเนินการธุรกิจมากขึ้น พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน หรือการออกจากกรอบแนวคิดเดิมๆ ในการทำธุรกิจด้วย

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh