บทความแนะนำ

ได้หรือเสียมากกว่า ถ้าซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเปิด?

ได้หรือเสียมากกว่า ถ้าซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเปิด?

  ภารกิจหลักที่เด่นชัดมากที่สุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการลงทุน ทั้งจากการลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองโดยตรง และจากการลงทุนผ่านกองทุน ซึ่งการนำบริษัทต่างๆ เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองก็เป็นหน้าที่หลักอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กัน
          ด้วยกระบวนการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้าซื้อหุ้นไม่สามารถเข้าถึงได้ และจำเป็นที่จะต้องเข้าซื้อหุ้นหลังจากที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วเท่านั้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าและนักลงทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีก หรือจะปรับตัวลดลงจากราคาเปิดในวันแรก
          เราจะเหลืออะไรบ้าง และเราจะได้อะไรบ้าง หากเข้าซื้อหุ้น IPO ทั้ง SET และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2560 ที่เข้าซื้อขายวันแรก ด้วยการซื้อที่ราคาเปิด (ATO) ซึ่งหุ้น IPO ที่เข้าในปี 60 ปัจจุบันมีทั้งหมด 26 บริษัท แบ่งเป็นจดทะเบียนใน SET 14 บริษัท และ mai 12 บริษัท

*** พบหุ้น IPO 16 บริษัท ผลตอบแทนติดลบ
  จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าหุ้น IPO ในปีนี้มีทั้งหมด 16 บริษัท ที่มีผลตอบแทนติดลบหากเข้าซื้อด้วยราคา ATO โดยมาจากหุ้นที่จดทะเบียนใน mai กว่า 10 บริษัท และจาก SET 4 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลตอบแทนติดลบ ในงวด 9 เดือนปี 60 มีกำไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน

*** ETE สร้างผลตอบแทนติดลบกว่า 60.85% มากที่สุดของหุ้น IPO ปีนี้
  หุ้นที่จดทะเบียนใน mai ให้ผลตอบแทนติดลบทั้งหมด 10 บริษัท จากทั้งหมด 12 บริษัท โดยมี ETE สร้างผลตอบแทนติดลบกว่า 60.85% มากที่สุดในบรรดาหุ้น IPO ปี 60 รองลงมาคือ ADB ผลตอบแทนติดลบกว่า 59.46% มาแรงแซงรุ่นพี่แม้เข้าเทรดได้เพียง 12 วันทำการ อันดับ 3 เป็น FLOYD ผลตอบแทนติดลบอยู่ที่ 55.66% จากการเข้าเทรดเพียง 18 วันทำการ และ SE ติดลบ 52.07% หลังเข้าเทรด 193 วัน

*** หุ้นเข้า SET มี 6 บริษัท ผลตอบแทนติดลบ
  ด้าน SET มีเพียง 6 บริษัทเท่านั้นที่สร้างผลตอบแทนติดลบ ได้แก่ SKN ผลตอบแทนติดลบ 24.21% หลังเข้าซื้อขายได้ 41 วัน รองลงมาคือ WPH ผลตอบแทนติดลบที่ 23.26% เข้าซื้อขาย 36 วัน และ INGRS ติดลบ 20.67% หลังเข้าซื้อขาย 74 วัน RPH ผลตอบแทนติดลบ 20% เข้าซื้อขาย 183 วัน โดยหุ้น WPH และ RPH เป็นหุ้นโรงพยาบาลเพียง 2 บริษัท ที่เข้าซื้อขายในปีนี้ แต่กลับมีผลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ และสุดท้าย RSP น้องใหม่ไฟแรงเข้าเทรดเพียง 11 วัน ถลุงเงินนักลงทุนไปแล้ว 19.33% และ FTE ติดลบ 7.25% หลังเข้าซื้อขาย 82 วัน

*** ASAP ครองแชมป์ผลตอบแทนสูงลิ่วกว่า 87.22%
  พบหุ้น IPO ในปีนี้ที่สร้างผลตอบแทนมากที่สุดคือ ASAP สร้างผลตอบแทนสูงถึง 87.22% หลังเข้าซื้อขายได้เพียง 161 วัน รองลงมาได้แก่ BGRIM ผลตอบแทน 54.41% เข้าซื้อขาย 88 วัน และ WHAUP ผลตอบแทน 40.18% เข้าซื้อขาย 155 วัน และ III ผลตอบแทน 23.94% เข้าซื้อขาย 58 วัน
 ขณะที่หุ้นเข้า mai มีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยหุ้น D สร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนกว่า 54.17% มากที่สุดในกลุ่ม mai หลังจากเข้าซื้อขายเพียง 159 วัน รองลงมาคือ MGT สร้างผลตอบแทน 7.3% จากการเข้าเทรด 186 วัน
  การเข้าซื้อหุ้น IPO ในราคา ATO เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาวกับบริษัทขนาดเล็กที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์การเติบโต อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนสักเท่าไหร่ เพราะนอกจากจะไม่ได้รับผลตอบแทนแล้ว ยังทำให้ต้นทุนทั้งด้านการเงิน และสุขภาพของ 
นักลงทุนลดน้อยถอยลงไปอีกด้วย

หุ้น IPO 26 บริษัท มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
*** SE เงินหายกว่า 52.07%
   บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE เป็นหุ้นเปิดม่าน IPO ตัวแรกของปี 2560 เข้าซื้อขายในตลาด mai เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 โดยบริษัทค่อนข้างได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทคือ การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว อุปกรณ์การผลิต ระบบท่อและวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิตและซ่อมบำรุง
  หุ้น SE เฉิดฉายในวันแรกโดยมีราคาเปิดอยู่ที่ 5.55 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 126.53% จากราคา IPO ที่ 2.45 บาท ก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีผลการดำเนินงานค่อนข้างโดดเด่น โดยในงวด 9 เดือนของปี 60 บริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 26.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 18.99 ล้่านบาท หรือคิดเป็น 39.44%
   จนถึงปัจจุบัน (พ.ย.60) หุ้น SE ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันแรกที่เข้ามายังตลาดหลักทรัพย์หรือ 192 วันทำการ มาอยู่ที่ 2.66 บาท/หุ้น ซึ่งหากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในขณะเปิดตลาด(ATO)ในวันแรกด้วยเงิน 1 ล้านบาท โดยไม่มีการตัดขายขาดทุน (Cutloss) ปัจจุบันจะมีผลตอบแทนติดลบอยู่ที่ 52.07% หรือขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,700 บาท

*** ETE  ดิ่ง 60.85%
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เป็นหุ้น IPO ตัวที่สองของปี 60 โดยเข้าซื้อขายในตลาด mai เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการบุคลากร บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคม รวมถึงลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปี 60 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 43.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 19.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 125.67% แม้จะมีการเติบโตของกำไรสุทธิมากกว่าเท่าตัวแต่ราคาหุ้นกลับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  ราคาหุ้น ETE ในวันแรกเปิดตลาดอยู่ที่ 7.05 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากราคา IPO ที่ 4.20 บาทกว่า 67.86% ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคา IPO มาอยู่ที่ 2.76 บาทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นลดลง 60.85% และหากนักลงทุนซืื้อหุ้น ATO ในวันแรกด้วยเงิน 1 ล้านบาท ปัจจุบันจะขาดทุนเป็นเงิน 608,500 บาท

*** MGT  กำไร 7.3%
   บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) หรือ MGT เข้าซื้อขายวันแรกใน mai เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 60 ในหมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอื่น อาทิ สีทาบ้าน สีพ่นรถยนต์ และอื่นๆ
  ผลการดำเนินงานของ MGT ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนใน mai มีความสม่ำเสมอ โดยมีกำไรสุทธิเติบโตในทุกไตรมาส โดยในงวด 9 เดือนปี 60 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 25.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35%
   ด้านราคาหุ้นของ MGT เปิดตลาดในวันแรกที่ 2.74 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 44.97% จากราคา IPO ที่ 1.89 บาท และมีการปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 3.84 บาท ในเดือนก.ค.60 ก่อนจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 2.94 บาทในปัจจุบัน คิดเป็นผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 7.3% จากราคา ATO ในวันแรกโดยหากลงทุน 1 ล้านบาท นักลงทุนจะมีผลกำไรอยู่ที่ 73,000 บาท

*** RPH หุ้นทรุด 20%
  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH เข้าเทรดวันแรกในตลาด SET เมื่อ 27 ก.พ. 60 โดยเป็นหุ้นที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี และประเทศเพื่อนบ้าน โดยในงวด 9 เดือนปี 60 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 49.95 ล้านบาท ลดลง 7.58%
   ราคาหุ้นของ RPH เปิดเทรดวันแรกอยู่ที่ 6.00 บาท เพิ่มขึ้น 25% จากราคา IPO 4.80 บาท ในขณะที่ปัจจุบันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4.80 บาท ต่ำกว่าราคาไอพีโอ คิดเป็นผลตอบแทนติดลบ 20% หรือขาดทุนราว 200,000 บาท หากลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท

*** ASAP กำไรสนั่น 87%
  บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 30 มี.ค.60 ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ “asap” ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมาก โดยมีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิกว่า 102.48 ล้านบาทโต 85.6% จากงวดเดียวกันปีก่อน
  ซึ่งราคาหุ้นของ ASAP ในวันแรกมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูง โดยวันแรกเปิดตลาดอยู่ที่ 4.54 บาท สูงกว่าราคา IPO ที่ 3.03 บาท กว่า 49.93% นอกจากนี้ ราคายังมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 8.5 บาท รวม 161 วัน เพิ่มขึ้นกว่า 87.22% ซึ่งหากนักลงทุนเข้าซื้อในวันแรกด้วยเงิน 1 ล้านบาท จะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นเกือบเท่าตัวหรือมีกำไร 872,200 บาท

*** D กำไร 54.17%
  บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เข้าซื้อขายใน mai เมื่อ 3 เม.ย.60 ดำเนินกิจการให้บริการด้านทันตกรรม คลินิกทันตกรรม ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคลีนิกทันตกรรมเเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 34.97 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่ 32 ล้านบาท หรือราว 9.82% สอดคล้องกับทิศทางของราคาหุ้น D เปิดตลาดวันแรกที่ 6 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 25% จากราคา IPO 4.5 บาท หุ้น D ซื้อขายในตลาดมาแล้ว 159 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 9.25 บาท เพิ่มขึ้น 54.17%

*** TPIPP เปิดตัวกับความผิดหวัง ปัจจุบันบวก 17.91%
  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 60 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากขยะ,พลังงานความร้อนทิ้ง และสถานีบริการเชื้อเพลิง,ก๊าซธรรมชาติ ราคาหุ้นของ TPIPP เปิดตลาดในการซื้อขายวันแรกด้วยความผิดหวังของนักลงทุน โดยมีราคาเปิดอยู่ที่ 6.70 บาท/หุ้น ต่ำกว่าราคา IPO ที่ 7 บาท หรือคิดเป็นลดลง 4.29% และปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปถึง 6.20 บาท ในวันที่ 4 หลังจากการเข้าตลาด
  แต่อย่างไรก็ดี ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง โดยงวด 9 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิ 1,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 1,420 ล้านบาท หรือเติบโต 40.7% ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้ราคาหุ้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ปัจจุบัน TPIPP เข้าซื้อขายมาแล้ว 157 วันทำการ ราคาหุ้นอยู่ที่ 7.90 บาท เพิ่มขึ้นจากวันแรก 17.91%

*** WHAUP ผลตอบแทนพุ่ง 40.18%
  บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เข้าเทรด SET เมื่อ 10 เม.ย.60 ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ให้แก่ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปีนี้อยู่ที่ 1,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 507 ล้านบาท
  โดยราคาหุ้นของบริษัทหากคำนวณด้วยการซื้อขายตามพาร์ใหม่ 1 บาท จะมีราคาเปิดซื้อขายในวันแรกอยู่ที่ 5.60 บาท/หุ้น มากกว่าราคา IPO ที่ 5.25 บาท 6.6% ซึ่งปัจจุบันเข้าซื้อขายมาแล้ว 155 วัน มีราคาหุ้นอยู่ที่ 7.85 บาท เพิ่มขึ้นจากวันแรก 40.18%

*** MM -10.57%
  บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM เข้าซื้อขายใน mai วันแรก เมื่อ 11 เม.ย.60 ดำเนินธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร,เครื่องดื่มและธุรกิจไลฟ์สไตล์ ในงวด 9 เดือนบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 38.58 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน 151.07 ล้านบาท
  ในส่วนของราคาหุ้นเปิดซื้อขายวันแรกที่ 5.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.95% จากราคา IPO ที่ 5.25 บาท ในขณะที่หุ้นเข้าซื้อขายแล้ว 154 วัน ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 4.74 บาท ลดลงจากวันแรกที่ 10.57%

*** GGC +27.20%
  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60 ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยในงวด 9 เดือนปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 270.26 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 794.59 ล้านบาท หรือ 66%
   ในขณะที่ราคาหุ้น GGC เปิดซื้อขายวันแรกที่ 12.50 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากราคา IPO ที่ 11.20 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.61% ปัจจุบันหุ้นเข้าซื้อขายแล้วทั้งหมด 142 วัน มีราคาอยู่ที่ 15.90 บาท เพิ่มขึ้นจากวันแรกที่ 27.20%

***BGRIM +54.41%
  บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงวด 9 เดือน ปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 1,484 ล้านบาท คิดเป็น 12.39%
   โดยราคาหุ้นเปิดซื้อขายในวันแรกอยู่ที่ 17 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากราคา IPO ที่ 16 บาท ราว 6.25% ปัจจุบันซื้อขายมาแล้ว 88 วัน ราคาอยู่ที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 54.41% จากวันแรก

*** FTE -7.25%
  บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง โดยผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 94.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 52.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.93%
   ราคาหุ้น FTE เปิดตลาดอยู่ที่ 3.86 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากราคา IPO อยู่ที่ 2.95 บาท หรือ 30.85% และปัจจุบันซื้อขายมาแล้ว 82 วันมีราคาอยู่ที่ 3.58 บาท ลดลง 7.25% จากวันแรก

*** INGRS -20%
  บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 โดยประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทแกน บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร จำกัด (IAV) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน(สิ้นสุด 31 ก.ค. 60) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 60.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 57.16 ล้านบาท
   INGRS เปิดเทรดวันแรกด้วยราคา 1.50 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 12.78% จากราคา IPO ที่ 1.33 บาท โดยปัจจุบันซื้อขายมาแล้ว 74 วัน ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.19 บาท ลดลง 20.67% จากวันแรก

*** ZIGA -1.69%
  บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc โดยในงวด 9 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 120.45 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 197.57 ล้านบาท
  หุ้น ZIGA เปิดเทรดวันแรกที่ 7.00 บาท เพิ่มขึ่น 18.64% จากราคา IPO ที่ 5.90 บาท ซื้อขายมาแล้ว 69 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 5.80 บาท ลดลง 1.69% จากวันแรก

*** III +23.94%
   บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 109.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 75.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 45.12%
   หุ้น III เปิดเทรดวันแรกที่ 7.10 บาท เพิ่มขึ่น 47.92% จากราคา IPO ที่ 4.80 บาท ซื้อขายมาแล้ว 58 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 8.80 บาท เพิ่มขึ้น 23.94% จากวันแรก

*** PRM +0.88%
  บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือ โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 614.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 590.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4%
   หุ้น PRM เปิดเทรดวันแรกที่ 11.40 บาท เพิ่มขึ่น 42.5% จากราคา IPO ที่ 8 บาท ซื้อขายมาแล้ว 49 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 11.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.88%

*** ICN -30.30%
  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 ธุรกิจรับเหมาวางระบบ โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 44.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 10.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 308%
   หุ้น ICN เปิดเทรดวันแรกที่ 4.62 บาท เพิ่มขึ่น 151% จากราคา IPO ที่ 1.84 บาท ซื้อขายมาแล้ว 48 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 3.22 บาท ลดลง 30.30%

*** SKN -24.21%
   บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKN เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard)โดยในงวด 9 เดือนปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 55.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 98.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 43.77%
   หุ้น SKN เปิดเทรดวันแรกที่ 9.50 บาท เพิ่มขึ่น 29.50% จากราคา IPO ที่ 7.35 บาท ซื้อขายมาแล้ว 41 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 7.20 บาท ลดลง 24.21%

*** SSP -12.14%
  บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 267.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 385.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 30.81%
   หุ้น SSP เปิดเทรดวันแรกที่ 10.30 บาท เพิ่มขึ่น 33.76% จากราคา IPO ที่ 7.70 บาท ซื้อขายมาแล้ว 40 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 9.05 บาท ลดลงจากวันแรก 12.14%

*** WPH -23.26%
  บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง” ขนาด 120 เตียง โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 14.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 68.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 78.26%
   หุ้น WPH เปิดเทรดวันแรกที่ 4.30 บาท เพิ่มขึ่น 10.26% จากราคา IPO ที่ 3.90 บาท ซื้อขายมาแล้ว 36 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 3.30 บาท ลดลงจากวันแรก 23.26%

*** CRD -20.57%
   บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป และรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 29.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 35.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.86%
  หุ้น CRD เปิดเทรดวันแรกที่ 1.75 บาท เพิ่มขึ้น 21.53% จากราคา IPO ที่ 1.44 บาท ซื้อขายมาแล้ว 34 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 1.39 บาท ลดลง 20.57%

*** TOA +6.25%
  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เข้าซื้อขายใน SET เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 1,243.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 2,000.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 37.84%
  หุ้น TOA เปิดเทรดวันแรกที่ 28 บาท เพิ่มขึ่น 16.67% จากราคา IPO ที่ 24 บาท ซื้อขายมาแล้ว 31 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 29.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.25%

*** FLOYD -55.66%
  บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 ประกอบกิจการบริการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 17.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่ 84.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 79.26%
   หุ้น FLOYD เปิดเทรดวันแรกที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ่น 130.36% จากราคา IPO ที่ 2.80 บาท ซื้อขายมาแล้ว 18 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 2.86 บาท ลดลง 55.66%

*** TITLE -39.26%
  บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 35.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 79.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 54.84%
   หุ้น TITLE เปิดเทรดวันแรกที่ 5.40 บาท เพิ่มขึ่น 145.45% จากราคา IPO ที่ 2.20 บาท ซื้อขายมาแล้ว 17 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 3.28 บาท ลดลง 39.26%

*** ADB -59.46%
  บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ ADB เข้าซื้อขายใน mai เมื่อวันที่ 9 พ.ย.60 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound) และผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 10.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 63.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83.29%
   หุ้น ADB เปิดเทรดวันแรกที่ 3.70 บาท เพิ่มขึ่น 118.93% จากราคา IPO ที่ 1.69 บาท ซื้อขายมาแล้ว 12 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 1.50 บาท ลดลง 59.46%

*** RSP -19.33%
  บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เข้าซื้อขายใน SET 10 พ.ย.60 จัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear) ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ Converse และ Pony โดยในงวด 9 เดือนปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่่ 167.80 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่ 227.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.19%
   หุ้น RSP เปิดเทรดวันแรกที่ 7.50 บาท เพิ่มขึ้น 29.31% จากราคา IPO ที่ 5.80 บาท ซื้อขายมาแล้ว 11 วัน ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 6.05 บาท ลดลง 19.33%

ชื่อหุ้น ราคา ATO
ในวันแรก
ราคาปิดตลาด
วันที่ 24 พ.ย. 60
เปลี่ยนแปลง(%)
จากวันแรก
ระยะเวลา
ที่ซื้อขายในตลาด(วัน)
SE 5.55 2.66 -52.07 193
ETE 7.05 2.76 -60.85 192
MGT 2.74 2.94 7.30 186
RPH 6 4.8 -20.00 183
ASAP 4.54 8.5 87.22 161
D 6 9.25 54.17 159
TPIPP 6.7 7.9 17.91 157
WHAUP 5.6 7.85 40.18 155
MM 5.3 4.74 -10.57 154
GGC 12.5 15.9 27.20 142
BGRIM 17 26.25 54.41 88
FTE 3.86 3.58 -7.25 82
INGRS 1.5 1.19 -20.67 74
ZIGA 5.9 5.8 -1.69 69
III 7.1 8.8 23.94 58
PRM 11.4 11.5 0.88 49
ICN 4.62 3.22 -30.30 48
SKN 9.5 7.2 -24.21 41
SSP 10.3 9.05 -12.14 40
WPH 4.3 3.3 -23.26 36
CRD 1.75 1.39 -20.57 34
TOA 28 29.75 6.25 31
FLOYD 6.45 2.86 -55.66 18
TITLE 5.4 3.28 -39.26 17
ADB 3.7 1.5 -59.46 12
RSP 7.5 6.05 -19.33 11

 

รายงานโดย : วรวิทย์ จิตรพัฒนากุล  
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh