บทความแนะนำ

ไฟล์ภาษีออนไลน์ TSD Investor portal โดย แว่นใส efinanceThai TV

ไฟล์ภาษีออนไลน์ TSD Investor portal โดย แว่นใส efinanceThai TV

ลงทุนในหุ้นต้องเสียภาษีมั้ย?

เครดิตภาษีคืออะไร?

ขอคืนภาษีทำยังไง?

 

               ก่อนจะไปหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ ก่อนอื่นไปมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาษีที่จะพูดคือ "ภาษีบุคลธรรมดา" และรายได้ที่ต้องเสียภาษีนั้น เป็นรายได้จากผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น

ผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นมี 2 อย่าง ส่วนต่างกำไร (Capital gain) และเงินปันผล (Dividend)

การคิดภาษีจะแยกเป็น 2 ส่วน ตามที่มาของผลตอบแทน

               เริ่มจาก "ส่วนต่างกำไร" ปัจจุบันถูกยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หรือหากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ กำไรจากการลงทุนในหุ้น “ไม่ต้องเสียภาษี” นั่นเอง

               ส่วนเงินปันผล นำมาคำนวณเงินภาษีได้ 2 ทาง คือ

               1. ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ไม่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณในฐานเงินได้พึงประเมินสำหรับการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา

               2. นำเงินปันผลที่ได้มารวมในฐานเงินได้พึงประเมิน และใด้สิทธิ์ "เครดิตภาษีเงินปันผล

 

               เครดิตภาษีเงินปันผลคืออะไร?

               เครดิตปันผลเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นที่สามารถขอคืนภาษี เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีของกรรมสรรพากร เพราะเมื่อบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีกำไรสุทธิ จะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือที่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผล จึงถือว่าได้จ่ายภาษีไปแล้ว

               หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม อละวิธีคำนวณ สามารถศึกษข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link นี้เลยครับ

               http://www.set.or.th/setresearch/files/spotlight/Research_Note_01_2555.pdf

 

               มาที่จุดสำคัญของเราคือ "การประหยัดภาษี" ที่หลายคนมักประสบความยุ่งยากในการรวบรวมเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย อาจจะไม่ครบเพราะทำหายบ้างอะไรบ้าง ซึ่งการติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติมบางทีก็ยุ่งยาก วุ่นวาย หรือต้องใช้เวลา

               แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากแล้ว การเข้าถึงสื่ออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

               ฉะนั้น หากต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ใน TSD Investor portal ซึ่งเป็นบริการข้อมุลให้กับผู้ถือหุ้น สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

               รายละเอียดตาม link นี้เลยครับ https://youtu.be/UZaPu-EayAU

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh