บทความแนะนำ

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย"ต้านโกง" โดยหลวงจีน efinanceThai TV

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

               เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ “ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ” หรือ “ กองทุนต้านโกง ” เมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 ที่ผ่านมา จากการผลักดันของ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ,  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 15 แห่ง มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และเช้นจ์ เวนเจอร์  โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และแบ่งรายได้ 40%  ของรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ให้องค์กรหรือโครงการที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมี CG / ESG ที่ดีและส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

               สำหรับหุ้นที่จะต้องเป็นหุ้นที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจาก IOD (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ที่มี CG Rating ตั้งแต่ระดับ 4 ดาวขึ้นไป

ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 455 บริษัท มาพิจารณารวมกับรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการรับรองจาก CAC (Thai IOD) ซึ่งมีอยู่ราว 20 บริษัท  และบริษัทที่อยู่ใน THSI (Thailand Sustainable list) ซึ่งเป็นหุ้นยั่งยืน จำนวน 51 บริษัท มาพิจารณาประกอบ

              โดยกองทุนต้านโกงนี้ เชื่อว่า จะเป็นแรงจูงใจให้บจ.มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการเกิดค่านิยมและวัฒนธรรมการทำการค้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือกับคนโกงและไม่ยอมให้ใครโกง และที่สำคัญเป็นการยกระดับตลาดทุนไทยในเรื่องธรรมาภิบาล

               “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ” ถือเป็นก้าวหน้าที่สำคัญของตลาดทุนไทย ในการการยกระดับการกำกับกิจการดี   หวังว่ากองทุนนี้จะทำให้ภาพรวมตลาดทุนมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุนบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh