บทความแนะนำ

นัยสำคัญ โดย แว่นใส efinanceThai TV

นัยสำคัญ โดย แว่นใส efinanceThai TV

         นัยสำคัญ

         โดยปกติเราอนุมานว่างบการเงินเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพการดำเนินงานของบริษัท จะดีจะร้ายอย่างไรจะถูกเฉลยในงบการเงิน หรือเรียกได้ว่า "งบการเงินคือที่สุด"

         แม่บทบัญชีได้กำหลดคุณลักษณะที่สำคัญของข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยได้กำหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ 4 ข้อ ได้แก่ ความ เข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และความเปรียบเทียบกันได้

         แต่ละข้อมีความสำคัญในตนเอง แต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสำคัญที่สุดในงบการเงิน เพราะแม่บทบัญชีระบุว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องมี "นัยสำคัญ"

        

         "นัยสำคัญ" หมายถึง ความสำคัญของข้อมูลต่อการตัดสินใจ

         "ข้อมูลจะมีนัยสำคัญเมื่อการละเว้นไม่แสดงข้อมูลทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจทางเศรษฐกิจแตกต่างไปจากกรณีที่รู้ข้อมูลนั้น"

 

         ประโยคดังกล่าวไม่เพียงใช้ได้เฉพาะกับเงินการเงินเท่านั้น แต่ใช้ได้กับทุกข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรจะรู้ โดยเฉพาะข่าวที่ถูกปล่อยออกมา ทั้งข่าวจริงและข่าวลวง

         มีหลายกรณีในตลาดหุ้นที่ผู้บริหารหมกเม็ดข้อมูลสำคัญจนนำมาซึ่งความ ิบหาย ของบรรดาเม่า

         ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บางทีไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในงบการเงิน จึงยากไปอีกขั้น

         เมื่อข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินถูกหมกเม็ด ความเสียหายที่ตามมามักจะรุนแรงกว่าเสมอ มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ล่าสุดปีนี้เกิดกับหุ้นหลายตัว ไม่เอ่ยชื่อหุ้นก็คงจะรู้กันเนอะ ^^

 

         ฉะนั้น ฝึกหรือหัดดูงบการเงินไว้เถอะครับ รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อจะอยู่บนเส้นทางสายหุ้น มันจำเป็นต้องหาหนทางเพื่ออยู่รอด รู้ไว้หลายทางย่อมได้เปรียบ เพราะบ่อยครั้งงบการเงินก็คอยเตือนเมื่อหุ้นตัวนั้น ๆ เริ่มส่อแววอาการไม่ดี

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh