บทความแนะนำ

ซื้อหุ้นคืน หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกิจการ

ซื้อหุ้นคืน หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกิจการ

ซื้อหุ้นคืน

                ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดัชนีฯหุ้นไทยไม่ไปไหน แกว่งตัว Sideway จะเป็ฯขาขึ้นก็ไม่ใช่ ขาลงก็ไม่ชัด  แต่หุ้นหลาย ๆ ตัวราคากลับร่วงลงจนดูเหมือนจะถูกมาก ๆ แล้ว  เมื่อราคาปรับตัวลงมามาก ๆ อันเป็นผลกระทบจากปัจจัยลบชั่วคราว โดยที่พื้นฐานของบริษัท หรือการดำเนินงานไม่ได้เปลี่ยนไปหรือได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารมีอีกหนึ่งทางเลือก หากบริษัทมีเงินสดมากพอ นั่นคือ "การซื้อหุ้นคืน"

               

 "การซื้อหุ้นคืน" คืออะไร

                การซื้อหุ้นคืน เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกิจการ ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น และบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าความต้องการใช้ดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (ที่มา www.set.or.th)       

                จากข้างต้นจะเห็นว่ามีเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ ในยามที่เจอหุ้นประกาศจะซื้อหุ้นคืน เราต้องนำพิจารณา ได้แก่

                1.  ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งโดยปกติเหตุการณ์ที่จะทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น มีกจะเป็นเหตุการณ์ลบชั่วคราวที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54 หุ้นประกันอาจจะงบแย่ในช่วงนั้นที่ต้องจ่ายเงินสำหรับความคุ้มครองเยอะ แต่ก็เพียงแค่ชั่วคราว เป็นต้น

                2. บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าความต้องการใช้ดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน เพราะเงินสดเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการดำเนิงานในแทบทุกธุรกิจ

 

ประโยชน์ของการซื้อหุ้นคืน ?

สำหรับบริษัท 1. ช่วยเพิ่มอุปสงค์ของหุ้น และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

                   2. เป็นการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น

                   3. ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประสิทธิผล

                  4. เป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน หากผู้บริหารของบริษัทมั่นใจในผลการดำเนินงาน และเห็นว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การซื้อหุ้นคืนและขายกลับในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกผลต่างของราคา เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

 

สำหรับผู้ถือหุ้น 1. กำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ถูกซื้อคืน จะไม่นำถูกคำมานวณกำไรต่อหุ้น

                    2. มีโอกาสได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น

                    3. มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น ในระดับที่ P/E เท่าเดิม (ที่มา www.set.or.th)

 

ในการซื้อหุ้นคืน จะต้องทำการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทและซื้อคืนไม่เกิน 10% ขอมติคณะกรรมการบริษัทได้) ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th นะครับ แต่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารหลายท่านใช้เครื่องมือทางการเงินนี้ดันราคาหุ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เม่าน้อยอย่างเราต้องระวัง เมื่อทีมผู้บริหารหงายการ์ด "มีแผนซื้อหุ้นคืน" หรือ "เป็นหนึ่งในทางเลือก" ในลักษณะโยนหินถามทาง เม่าอย่างเราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามันเหมาะสมด้วยเหตุและผลหรือไม่ โดยเฉพาะเงื่อนไข 2 ข้อ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น (ขีดเส้นใต้เลยนะครับ ว่าเงื่อนไขสองข้อนั้นสำคัญมากกกกกกกกกกกกกก)

 

ด้วยรัก ^^

แว่นใส efinanceThai TV

               

 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh