บทความแนะนำ

เอคิวฯ เพิ่มทุนครั้งใหญ่ ลุยธุรกิจอสังหาฯ - นิคม

เอคิวฯ เพิ่มทุนครั้งใหญ่ ลุยธุรกิจอสังหาฯ - นิคม

เอคิวฯ เพิ่มทุนครั้งใหญ่ ลุยธุรกิจอสังหาฯ - นิคม

 

คณะกรรมการของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 159,418,670,884 บาท เป็น 165,756,012,651.50 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 318,837,341,768 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) จำนวน 1.25 แสนล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.198 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 24,750 ล้านบาท และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1.25 แสนล้านหุ้น พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้น (AQ-W4) ให้ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ กำหนดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวอร์แรนต์มีอายุครบ 1 ปี

 

 

สำหรับเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนประมาณ 37,567 ล้านบาทนั้น ตามแผนเบื้องต้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทั้งสิ้น 17,500 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ธนาคารกรุงไทยตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 10,004.47 ล้านบาท เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด และมีสิทธิในการซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันธนาคารกรุงไทย จำนวน 4,323 ไร่กลับคืนมาด้วย ในราคาประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัทยังมีเงินในการลงทุนโครงการเดิม ซึ่งต้องใช้เงินสำหรับการก่อสร้างอีกประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท หากแล้วเสร็จจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต แต่หากไม่ทำต่อทรัพย์สินจะด้อยค่าลงมาก ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอในการชำระหนี้ ในที่สุดบริษัทจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

การที่บริษัทไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามคำพิพากษาของศาล และการเพิ่มทุนสำเร็จจะทำให้บริษัทมีเครดิตกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และสามารถขอสินเชื่อได้ในระยะยาว พร้อมมีฐานทุนที่ใหญ่และเข้มแข็งขึ้น

สำหรับที่ดินหลักประกันที่จะซื้อกลับจากธนาคารกรุงไทยนั้น บริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องขายทันที เนื่องจากจะได้ราคาที่ค่อนข้างตํ่า สามารถพัฒนาเพื่อขายในอนาคตได้ บริษัทเชื่อว่า ที่ดินดังกล่าวคงมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“การเพิ่มทุนครั้งนี้ ทำให้บริษัท เอคิวฯ จะมีโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินที่แข็งแรง รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต แต่แผนธุรกิจยังมีความไม่แน่นอน และอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนในครั้งนี้” บริษัทเอคิวฯ ระบุบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh